آموزش دریافت نوبت

مشاهده آموزش

مشاهده آموزش

آموزش دریافت نوبت

برای مشاهده آموزش کلیک کنید

مشاهده آموزش

آموزش پرداخت اینترنتی

مشاهده آموزش

مشاهده آموزش

آموزش پرداخت اینترنتی

برای مشاهده آموزش کلیک کنید

مشاهده آموزش


رزرو اینترنتی نوبت

قبل از رزرو توجه فرمائید :

نوبت ها فقط برای ویزیت بوده و ختنه در مطب انجام نمی شود.
1
مرحله اول انتخاب تاریخ

يكشنبه , 13 اسفند 1402