برنامه زیر برای مراجعه به پزشک اطفال توصیه می شود:


در هفته دوم تولد جهت معاینه کلی نوزاد، بررسی وضع تغذیه و تشکیل پرونده.
در شش ماه اول بایستی نوزاد هر ماه، یکمرتبه جهت بررسی رشد و نمو، دستورات غذایی و واکسیناسیون توسط پزشک دیده می شود. از ماه ششم تا یکسالگی هر دو ماه یک مرتبه وسال دوم هر 3 تا 4 ماه یکمرتبه کافی است.
بسیاری از مادران مخصوصاً در موارد نوزاد اول ممکن است سئوالات و مشکلاتی داشته باشند که مستلزم تماس گرفتن با پزشک می باشد. دراین موارد می توان به کمک تلفن بعضی از این سئوالات را مطرح کرده و پاسخ مناسب دریافت نمود.
سعی کنید قبل از مراجعه به پزشک سئوالات خود را تا حد امکان بطور خلاصه و در حد زمان تعیین شده برای شما  یادداشت کرده و همراه خود ببرید چون تجربه نشان داده است که مادران در صورت همراه نداشتن یادداشت بعضی از سوالات را فراموش خواهند کرد.

خانم های باردار بایستی از پزشک خود بخواهند که در اوائل حاملگی سینه های آنها را مخصوصاً از نظر نوک پستان معاینه کرده و در صورت پهن بودن یا بتو کشیدگی نوک پستان دستورات لازم برای ماساژ سینه ها و در مواردی بکاربردن شیردوش و استفاده از کاپ های مخصوص توسط پزشک داده شود.

از آنجا که بتوکشیدگی نوک پستان یکی از مهمترین عوامل عدم توانایی و شکست در شیر دادن می باشد توجه به این موضوع کمال اهمیت را دارد.

در مورد تو کشیدگی نوک پستان می توان از ماه چهارم به بعد روزانه در 2 نوبت و هر نوبت برای چندین مرتبه بعد از مالیدن لانولین خالص ( درداروخانه ها موجود است ) یا روغن بچه (Baby oil) به نوک پستان ها آنها را گرفته و به خارج کشش داد.

از حدود 6 هفته به پایان آبستنی تا هنگام زایمان بهتر است روزانه با دوشیدن ملایم سینه ها و ماساژ نوک آنها به وسیله هم پستان ها را برای شیردادن آماده کرده و هم در مواردی که وجود آغوز باعث دردناکی سینه ها شده است با خروج آنها از درد پستان ها کاست.