چگونه تشخیص دهیم شیر مادر کافی است

بهترین راه تشخیص کافی بودن شیر مادر، افزایش وزن شیرخوار بر اساس منحنی رشد است که با مراجعه به پزشک یا مراکز بهداشتی با وزن کردن ماهانه شیرخوار، مشخص می گردد. نوزادان در چند روز اول بعد از تولد کمی وزن از دست می دهند که این یک پدیده طبیعی می باشد و جای نگرانی نیست و این موضوع را نباید به حساب کمبود شیر مادر گذاشت. نوزادی که بعد از تخلیه هردو پستان تمایلی به جداشدن از پستان نداشته و در صورت جداشدن گریه می کند یا اگر بخوابد به زودی بیدار می شود و هم زمان افزایش وزن وی کمتر از طبیعی است، به احتمال زیاد به اندازه کافی شیر دریافت نمیکند. البته باید توجه داشت که بعضی از نوزادان باصطلاح دارای خواب سبک بوده و احتیاج به زمان زیادی تماس بدنی دارند و این بیدارشدن مکرر را در صورتی که همراه با افزایش وزن باشد نباید به حساب گرسنگی آنها گذاشت زیرا بسیاری از این نوزادان از پستان مادر برای بدست آوردن آرامش و ارضاء غریزه مکیدن استقبال می کنند.

 گریه نوزاد نیز همیشه به علت گرسنه بودن او نیست. نوزادان به علل گوناگونی از قبیل تر بودن با ادرار و مدفوع، گرما یا سرمای بیش از حد محیط، پوشانیده شدن با لباس تنگ و نامناسب ( قنداق کردن ) و گاهگاهی به علت کولیک ( دل درد ) گریه می کند. بعضی نوزادان مخصوصا در هفته های اول بعد از تولد خواستار تماس بدنی بیشتری با مادر هستند و میخواهند در بغل مادر باشند و گریه این نوزادان معمولا با بلند کردنشان توسط مادر متوقف می شود.