تغذیه کمکی بعد از 6 ماهگی

پیشرفت علم و شناخت بهتر وبیشتر از سیستم گوارشی و ایمنی شیرخواران باعث گردیده که تغییرات قابل توجهی نسبت به زمان و نوع تغذیه شیرخواران نسبت به دهها سال گذشته داده شود.
توجه فرمائید که توصیه های داده شده در این قسمت ممکن است با توصیه بعضی دیگر از متخصصین تغذیه در زمان شروع و نوع تغذیه هنگام شروع تفاوتهای مختصری داشته باشد ولی این اختلاف نظرها اکثراً جزئی بوده و اهمیت چندانی ندارد.
 

 زمان شروع تغذیه تکمیلی امروزه بر اساس سفارشات متخصصین تغذیه در پایان شش ماهگی میباشد البته در موارد خاص که بستگی به شرایط شیرخوار دارد ممکن است تغذیه کمکی زودتر شروع شود شیر مادر در اکثر شیرخواران تا شش ماهگی به تنهایئی قادر به تامین همه نیازهای تغذیه ای شیرخوار بوده و اکثر شیرخواران تا سن شش ماهگی به جز شیر مادر و ویتامین D و A احتیاج به هیچگونه غذای اضافی و حتی آب ندارند. توجه داشته باشید تغذیه نا مناسب قبل از شش ماهگی نه تنها کودک را دچار سوء تغذیه و کاهش رشد و نمو می کند بلکه باعث کاهش مقاومت او نسبت به عفونت های مختلف و افزایش شدت و طول مدت بیماری مخصوصا بیماریهای عفونی می گردد.
نکته کلیدی در تغذیه تکمیلی این است که همزمان با شروع تغذیه کمکی و تا پایان 12 ماهگی غذای اصلی شیرخوار هنوز شیر مادر بوده و این تغذیه به طور مکرر و بر حسب تقاضای شیرخوار در تمام شبانه روز و قبل از هر وعده غذای کمکی توصیه می گردد.