روش تغذیه با شیر مادر

 تغذیه با شیر مادر بایستی بلافاصله بعد از تولد در زایمان طبیعی و بعد از بهوش آمدن کامل در زایمان سزارین انجام شود و در هر دوحالت اولین غذای نوزاد بایستی شیر مادر باشد.

 طول مدت شیردهی و فواصل شیردهی از همان روز اول باید مطابق میل و دلخواه نوزاد باشد و هرگز نباید برای آن محدودیتی قائل شد و از تنظیم برنامه دقیق شیردادن مثلاً هر 3 یا 4 ساعت یکبار خودداری شود.

مدت زمان تخلیه معده نوزاد از شیر مادر بسیار متغیر بوده و از 1 الی 4 ساعت در نوزادان مختلف طول می کشد و به همین دلیل هر نوزادی خود فاصله بین شیر خوردن خود را تعیین خواهد کرد.

باید توجه داشت که در روزهای اول مقدار شیر مادر کم است و در بعضی مادران از یکی دو قاشق مرباخوری از هر پستان تجاوز نمیکند که خوشبختانه نیاز نوزاد هم در چند روز اول بیشتر از این مقدار نیست. بتدریج که نوزاد احتیاج بیشتری پیدا می کند با مکیدن های مکرر او، شیر مادر بر حسب نیاز وی افزایش پیدا می کند.

برای اینکه شیرخوار بتواند به راحتی به مقدار کافی از شیر مادر تغذیه کند ، بهتر است خشک و تمیز باشد . لباس وی راحت بوده و درجه حرارت محیط مناسب باشد . بایستی توجه داشت که محیط های بسیار سرد یا بسیار گرم و پیچیدن سفت و سخت نوزاد ( قنداق کردن ) موجب کاهش اشتهای نوزاد در شیر خوردن می شود.

در چند روز اول بعد از زایمان مادر در هر وضعیتی که راحت است ( خوابیده یا نشسته ) می تواند به شیرخوار شیر بدهد ، بهرحال روش شیر دادن باید به نحوی باشد که نوک پستان و هاله آن ( قسمت قهوه ای رنگ اطراف نوک پستان ) به راحتی داخل دهان شیرخوار قرار گیرد بدون آنکه راه های تنفسی وی به وسیله پستان مادر مسدود شود.

باید توجه داشت که در روزهای اول مقدار شیر مادر کم است و در بعضی مادران از یکی دو قاشق مرباخوری از هر پستان تجاوز نمیکند که خوشبختانه نیاز نوزاد هم در چند روز اول بیشتر از این مقدار نیست. بتدریج که نوزاد احتیاج بیشتری پیدا می کند با مکیدن های مکرر او، شیر مادر بر حسب نیاز وی افزایش پیدا می کند.

برای اینکه شیرخوار بتواند به راحتی به مقدار کافی از شیر مادر تغذیه کند ، بهتر است خشک و تمیز باشد . لباس وی راحت بوده و درجه حرارت محیط مناسب باشد . بایستی توجه داشت که محیط های بسیار سرد یا بسیار گرم و پیچیدن سفت و سخت نوزاد ( قنداق کردن ) موجب کاهش اشتهای نوزاد در شیر خوردن می شود.

در چند روز اول بعد از زایمان مادر در هر وضعیتی که راحت است ( خوابیده یا نشسته ) می تواند به شیرخوار شیر بدهد ، بهرحال روش شیر دادن باید به نحوی باشد که نوک پستان و هاله آن ( قسمت قهوه ای رنگ اطراف نوک پستان ) به راحتی داخل دهان شیرخوار قرار گیرد بدون آنکه راه های تنفسی وی به وسیله پستان مادر مسدود شود.

در شروع شیر دادن مخصوصاً در روزهای اول بهتر است با نوک پستان گونه های نوزاد را که نزدیک پستان مادر قرار دارد با ملایمت ماساژ داد . اگر طفل

گرسنه باشد، دهان خود را به طرف پستان آورده ، نوک پستان و هاله آن را در دهان گرفته و به تدریج شروع به مکیدن می کند . از گرفتن سر نوزاد و چرخش آن به سوی پستان خودداری کنید چون این عمل باعث می شود که نوزاد عکس العمل نشان داده و دهان خود را از پستان دور کند.

از آنجا که مکیدن پستان ها توسط نوزاد باعث ترشح هورمون هایی می شود که در ایجاد و ترشح شیر مادر نقش اساسی دارد، بایستی سعی شود که در هفته های اول بعد از تولد، به نوزاد از هر دوپستان و به هر مدتی که تمایل دارد شیر داد و هیچ محدودیتی برای زمان مکیدن وی قائل نشد.

در هفته های بعد بر حسب میل و نیاز شیرخوار میتوان از یک یا هر دو پستان استفاده کرد. در هر حال بایستی توجه داشت که در شیر دادن به تناوب از پستان ها استفاده شود مثلا اگر در یک وعده شیرخوار تغذیه را از پستان چپ شروع کرد، در وعده بعدی از پستان راست شروع کند.

بعضی از نوزادان در چند روز اول بعد از تولد خواب آلود بوده و در این مدت قدرت مکیدن آنها خوب نیست و مخصوصاً این نکته در روز سوم بعد از تولد چشمگیر است و بنظر می رسد نوزاد علاقه ای به مکیدن شیر ندارد این مسئله نباید باعث اظطراب و نگرانی مادر گردد چون اینگونه نوزادان معمولاً در روز چهارم یا پنجم بعد از تولد از این حالت خواب آلودگی خارج شده و بخوبی از عهده مکیدن شیر برخواهند آمد.ُ

تلاش برای بیدارکردن اینگونه نوزادان که متاسفانه گاهی با تکان های شدید یا تحریکات دردناک انجام میگردد نه تنها موثر نیست بلکه باعث اظطراب و نگرانی شدیدتر مادر شده که این خود به کم شدن شیر کمک خواهد کرد.

بعد از اتمام شیر دادن، شیرخوار بایستی به طریق ایستاده در بغل مادر قرار گرفته و با ملایمت به پشت او زده شود تا هوای بلعیده شده از معده او خارج گردد. بعضی از نوزادان هنگام خارج کردن هوا مقدار کمی شیر خارج می کنند. این امر به شرط اینکه مقدار شیر خارج شده کم باشد اشکالی ندارد.